Câu hỏi về những nghịch lý ở VN.

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 70
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Câu hỏi về những nghịch lý ở VN.

Post by Oanh19 » Sat Apr 21, 2018 8:31 pm

Mời quý bạn xem một clip ngắn, một cô bé sinh trưởng tại miền Bắc hỏi Đảng Cộng Sản Bắc Việt về những nghịch lý đã và đang xảy ra tại Việt Nam!


phpBB [video]

Đồng Văn

Re: Câu hỏi về những nghịch lý ở VN.

Post by Đồng Văn » Mon Apr 23, 2018 6:51 am

CÒN ĐẢNG CÒN NGU


Tưởng lý thuyết Mác Lê là chính đáng
Xúi nhân dân làm cách mạng nhân công
Chống trí thức giết hết chủ nhân ông
Quyết tiến lên tới đại đồng thế giới

Chúng tạo ra cái độc tài đen tối
Do lũ người ngu muội với tham lam
Kém lãnh đạo chỉ chém giết hung tàn
Bởi chúng nó lũ vô tâm thiếu học

Chống trí thức nên còn toàn ngu ngốc
Đám nhân công thâm độc giết chủ nhân
Thì lấy ai mở mắt óc ngu đần
Nên có ruộng mà đâm ra thua lỗ

Bảy chục năm gặt hái toàn đổ vỡ
Mang quốc gia đi thế nợ ăn mày
Trên thế giới cộng sản đã buông tay
Chỉ Việt Nam và quan thầy Trung Quốc

Cái lũ này hình như đã hết thuốc
Thằng tham lam học đế quốc xâm lăng
Thằng hèn hạ chỉ mong muốn đất bằng
Nên chấp nhận hiến dâng cả biển đảo

Không cần biết tiền nhân đổ xương máu
Gánh nợ kia rồi con cháu trả vay
Miễn làm sao làm vừa ý quan thầy
Cầu còn đảng còn cái bày ngu dốt

Đồng Văn

Post Reply