ƯỚC VỌNG ĐẦU NĂM

Post Reply
Đồng Văn

ƯỚC VỌNG ĐẦU NĂM

Post by Đồng Văn » Tue Jan 09, 2018 5:51 pm

ƯỚC VỌNG ĐẦU NĂM

Tôi đã nhìn thấy họ
Những người bạn nông dân
Tôi quan tâm việc đó
Nhưng họ nói không cần

Nhiều người thật đau khổ
Cuộc sống mất tự do
Làm người trong chế độ
Cộng sản giống loài bò

Khi dư thả ăn cỏ
Lúc thiếu liếm bụi gai
Kéo xe xưng cả cổ
Nhưng muốn được kéo hoài

Bởi quen rồi sợ hãi
Không dám ngước mặt lên
Một đời trông thảm hại
Nào biết đến nhân quyền

Tại sao tôi mong ước
Giúp họ sống hiên ngang
Chắc vì lòng yêu nước
Tôi máu đỏ da vàng

Nhưng họ luôn chống đối
Nhìn tôi kẻ nước ngoài
Bỏ đi là có tội (?)
Chớ tham vọng đoái hoài

Quả tình còn gì nữa
Cũng đã thất thập rồi
Đâu còn mong “xấp ngửa”
Đánh bạc với cuộc đời

Chỉ mong sao đất nước
Nhân dân sống bình yên
Mọi người dân đều được
Tự do và nhân quyền

Đồng Văn

Post Reply