NHÌN NGƯỜI MÀ THẤY TỦI TA

Post Reply
Đồng Văn

NHÌN NGƯỜI MÀ THẤY TỦI TA

Post by Đồng Văn » Sun Apr 29, 2018 6:22 am

NHÌN NGƯỜI MÀ THẤY TỦI TA

Hai đất nước Triều Tiên từng thù nghịch
Cũng chia đôi Cộng sản với Quốc Gia
Sự phân chia từ một chín năm ba (1953)
Đó đến nay vẫn coi là thời chiến

Tuy thù nghịch nhưng chưa hề nguy biến
Chỉ vài lần va chạm hiến máu xương
Không đến độ cày xéo cả quê hương
Không mìn bom không đốt trường phá chợ

Chính nhờ thế màu xương vốn bớt nợ
Hoặc giả là họ mãi nhớ tình thân
Nên bắt tay hòa giải xích lại gần
Họp thượng đỉnh đã không cần khách sáo

Cả hai phe chẳng còn gì che giấu
Chỉ một buổi như đã thấu lòng nhau
Thông cáo chung gồm tám điểm làm đầu
Bỏ thù nghịch cho nhu cầu xây dựng

Cả thế giới không một ai hờ hững
Vỗ tay reo với những bước hòa bình
Nhìn người ta chợt nhớ đất nước mình
Ai gieo rắc gây điêu linh tang tóc

Tấn công nhau giải phóng hay cướp bóc
Bốn ba năm tủi nhục vẫn còn khơi
Vẫn ăn mừng vẫn chửi vẫn reo vui
Vẫn đày đọa những người không chung hướng

Bốn ba năm đem quê hương đi xuống
Nợ chất chồng nhằm thụ hưởng cá nhân
Công an trị trắng trợn hại nhân dân
Đem biển đảo bán cầm cho Trung Quốc

Họ khoe khoang thống nhất được đất nước
Tiến vào nam để ăn cướp đồng bào
Hai mươi năm chinh chiến quá tốn hao
Giờ thấy của không thể nào kìm chế

Cái tư tưởng sự khác nhau là thế
Một Triều Tiên tranh đấu để hòa bình
Một Việt Cộng phong thánh Hố Chí Minh
Truyền đạo đức dâm tình cùng tha hóa

Hồ Chí Minh hắn tạo nên tất cả
Việt Nam ơi đến lúc mở mắt rồi
Hãy đứng thẳng và hãy sống ra người
Chí bất khuất bao đời chưa hề mất

Đồng Văn

Post Reply