Khai bút xuân Kỷ Hợi

Post Reply
Đồng Văn

Khai bút xuân Kỷ Hợi

Post by Đồng Văn » Tue Feb 05, 2019 8:39 pm

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Năm nay hết chó lại là heo
Khốn khó đau thương đến cái vèo
Đất nước điêu tàn đâm phú quí
Vườn rau tan nát biến bần nghèo
Cường hào hồi đó tiêu luôn cám
Ác bá hôm nay cạn cả bèo
Còn đảng thì dân còn khốn đốn
Noi gương Nam Mỹ đứng lên reo

ĐỒNG VĂN

Post Reply