LỜI CẢNH BÁO

Post Reply
Đồng Văn

LỜI CẢNH BÁO

Post by Đồng Văn » Thu Feb 21, 2019 7:02 am

LỜI CẢNH BÁO


Những đồng tiền bởi bồ hôi nước mắt
Phải vất vả bòn nhặt kiếm từng ngày
Sao có thể tiêu phí đến trắng tay
Chỉ vì ham đọa đầy cả thân xác

Cũng bởi cái cố tật ham tửu sắc
Thân trâu già còn ham gặm cỏ non
Mà khốn nạn làm mất cả nước non
Lại làm nhục cả vợ con cháu chắt

Biết bao cảnh tang thương hết nước mắt
Có đôi khi sự thật đã phơi bày
Tội loạn luân vì ngủ với con rơi
Sau một đêm vui chơi rồi mới biết

Dân tộc ta bây giờ đang rên xiết
Dưới cái ách thống trị của cộng nô
Vì tư tưởng vô đạo của giặc hồ
Chúng đày đọa dân ta vào nghèo đói

Lũ chúng nó đang điên cuồng bí lối
Đi quỳ gối khắp thế giới ăn mày
Với kẻ thù cũng muối mặt ngửa tay
Nếu không có tiền này gởi về nước

Hằng tỷ đô gởi về từ ngoại quốc
Nên chúng nó vuốt khúc ruột tha hương
Đồng đollar chứng tỏ nghĩa yêu thương
Đang nuôi dưỡng bọn bất lương bá đạo

Tổ quốc ta đang chông chênh chao đảo
Bọn buôn dân bán nước rước giặc vào
Đừng về nước mang tiền ấy để trao
Kẻo chưa chết đã đi vào hỏa ngục

Dồng Văn

Post Reply