TẾ SỐNG TRỌNG LÚ

Post Reply
Đồng Văn

TẾ SỐNG TRỌNG LÚ

Post by Đồng Văn » Thu Apr 18, 2019 11:00 am

TẾ SỐNG TRỌNG LÚ


Đất Kiên Giang kinh hoàng nổi sóng
Trời Chợ Rãy Trọng Lú im lìm
Khắp non sông tổ quốc đứng tim
Toàn bộ đội công an dõi tìm từng phút

Giờ đã điểm dân thở phào hạnh phúc
Chuyến khởi hành xe lăn bánh tiễn đưa
Vòng trời đất có khi nắng khi mưa
Tay quyền lực cũng lúc khờ lúc lú

Khắp thế giới hữu sinh thời hữu tử
Cõi âm phủ mới có quỷ đốt lò
Nền khoa học chưa ai biết âm phủ
Mà An Nam Trọng Lú lại dở trò

Đốt tham nhũng đốt ra tro hối lộ
Lửa nhân gian rực đỏ cả trời Nam
Nhưng nhớ đốt hết tội đồ thiên cổ
Chừa phe mình đám cán ngố không kham

Sao không đốt cái thiên đàng cộng sản
Nhớ thiêu luôn lũ phản loạn Ba Đình
Nên cầm súng bắn cái anh đầu đảng
Hoặc dùng gươm mổ bụng Tập Cận Bình

Cả tổ quốc sẽ ngậm ngùi thương tiếc
Mọi người dân đều nhỏ lệ buồn đau
Đằng này giết thằng đui cầu thằng điếc
Lò đó đốt cái đuôi chả diệt đầu

Bí Thư ơi cả trời Nam dân khấn cầu
Chủ Tịch hỡi nguyên nước Việt người tâm nguyện
Đã đi được thì đi dù nơi đó là đâu
Nếu tới đặng thì tới dẫu đây còn nhiều chuyện

Liệu mau mau mà biến
Đừng chóng chóng phục hồi
Sống đã lú nên chết thì thôi
Đừng ngớ ngẩn mà đòi trở lại

Mừng vui tiễn biệt, miễn khứ hồi


Đồng Văn

Post Reply