Hối hận

Post Reply
Đồng Văn

Hối hận

Post by Đồng Văn » Sat May 04, 2019 7:57 pm

HỐI HẬN

Cũng tại quân Nam thua-hưởng phước
Cho nên lính Bắc được-khoe khoang
Về thành tựa khỉ vào nhà trống
Xuống phố như bò đến chợ hoang
Lũ mán bày tôi cài bảng đỏ
Loài Mường đầy tớ chít khăn tang
Xin thêm lần nữa buồn che mặt
Hối hận trong lòng thắp nén nhang

Đồng Văn


Post Reply