LỰC LƯỢNG 47

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Đồng Văn
Posts: 97
Joined: Tue Jan 09, 2018 3:40 pm

LỰC LƯỢNG 47

Post by Đồng Văn » Tue Jan 09, 2018 5:16 pm

LỰC LƯỢNG 47

Vừa ra lò mười ngàn thằng cả thảy
Chúng khoe khoang đủ cả đỏ và chuyên
Một lực lượng mang tên bốn mươi bảy
Nhào vào mạng chống phá giống thằng điên

Chúng chuyên môn việc thanh tra mạng lưới
Nhằm ngăn chặn kẻ đòi hỏi nhân quyền
Ai viết Blog mang tinh thần chống đối
Bắt bỏ tù bảo vệ đảng ưu tiên

Mang huy hiệu giống như Đức Quốc xã
Là lực lượng hơn một vạn thành viên
Đi đàn áp bắt bớ cùng thóa mạ
Gây chiến tranh trên mạng tạo bất yên

Lực lượng không đấu tranh cho tổ quốc
Mà chỉ lo nói láo để tuyên truyền
Không đấu tranh vì độc lập đất nước
Nhưng quyết liệt sống chết chỉ vì tiền

Kẻ chống Tàu cũng sẽ là thù nghịch
Dù chỉ là tư tưởng chớ nói lên
Là bắt chước chép sao lại thành tích
Làm y chang Trung Cộng , bắc Triều Tiên

Nay hiểm họa đang cận kề dân Việt
Nạn mất nước mất chữ mất nhân quyền
Không dám nói thì rồi hẳn cũng chết
Vậy hỏi sao dân Việt mãi ngồi yên

Đồng Văn

Post Reply