TÒA ÁN VIỆT CỘNG

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Đồng Văn
Posts: 97
Joined: Tue Jan 09, 2018 3:40 pm

TÒA ÁN VIỆT CỘNG

Post by Đồng Văn » Tue Jan 16, 2018 5:06 pm

Image

TÒA ÁN CỘNG SẢN

Mở phiên tòa là đánh lừa dân chúng
Cho quên đi chuyện bán nước – Biển Đông
Đảng nào có tảy chay nạn tham nhũng
Mà làm ăn chia chác chả hài lòng

Bắt nữa đi bắt cho nhiều thứ khủng
Mới một thằng chính ủy Đinh La Thăng
Sao chưa vồ Ba X Nguyễn Tấn Dũng
Cứ vòng vo mấy cái chuyện lằng nhằng

Hai mươi đứa mang tế thần chưa đủ
Thằng này nhè thì đứa khác vơ ăn
Hình như quyết hốt cho đầy một mẻ
Từ bán nhà bán biển bán lằn ranh

Gom thật nhiều một chiều ra hải ngoại
Hẳn về già con cái được ấm thân
Tội cho dân thương mồ cha ở lại
Ngàn năm sau vẫn là kẻ ngu đần

Đất nước tôi sao muôn đời khốn khổ
Thoát giặc Tàu , Giặc Pháp đuổi lai căng
Thì cộng sản về dựng lên chế độ
Toàn tham nhũng hối lộ hành hạ dân

Đồng Văn

Post Reply