ANH CHƯA VỀ

Post Reply
Đồng Văn

ANH CHƯA VỀ

Post by Đồng Văn » Tue Jan 23, 2018 5:42 pm

ANH CHƯA VỀ


Anh không về chả phải là chê Tết
Anh không về chẳng phải hết yêu em
Anh không về vì cộng sản chưa chết
Mặc dù nghe ai nhắc Tết mà thèm

Anh không thể đâm sau lưng chiến sĩ
Cũng không thể để lệ đổ lụy tình
Như nhiều kẻ vô tâm cùng ích kỷ
Viện lý do muốn thăm viếng gia đình

Khi nơi này đêm ngày lo chống đối
Lũ bạo quyền lừa gạt khối nhân dân
Về Việt Nam ăn chơi là phản bội
Là đầu hàng là quy thuận quỷ thần

Nhắc ngày Tết ai tha hương chả nhớ
Ai trông coi mồ mả của tiền nhân
Bây giờ đây bia mộ thấp hơn cỏ
Hỏi lòng ai mà chả thấy phân vân

Bởi giặc cộng cả non sông dày xéo
Ngon ngọt gì nhắc mứt kẹo bánh chưng
Một lũ khốn tiếc ta chưa tùng xẻo
Để đêm đen cơn giận mắt mở trừng

Anh sẽ về khi mai vàng pháo nổ
Đón xuân sang trong ánh sáng tự do
Những bày én bay trên trời dân chủ
Mọi người dân thật hạnh phúc ấm no

Đồng Văn

Post Reply