KHAI BÚT

Post Reply
Đồng Văn

KHAI BÚT

Post by Đồng Văn » Thu Feb 15, 2018 7:32 pm

Image

KÍNH CHÚC QUÍ NIÊN TRƯỞNG QUÍ CHIẾN HỮU VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG THÀNH CÔNG

MẬU TUẤT

Búa liềm cho sắc có thêm tươi (?)
Câu hỏi cộng nô khó trả lời
Nhánh sả củ riềng ngon rựa mận
Lá mơ chén mẻ ngọt khúc dồi
Thằng vàng ẳng ẳng mong gây giống
Cái mực gâu gâu sợ mất nòi
Khuyển mã nhớ đừng đi phản chủ
Cầy tơ thứ chó đấy bày tôi
Đồng Văn


Post Reply