SỰ TRÁO TRỞ CỦA DCSVN

Post Reply
Đồng Văn

SỰ TRÁO TRỞ CỦA DCSVN

Post by Đồng Văn » Tue Mar 06, 2018 6:45 pm

SỰ TRÁO TRỞ CỦA ĐCSVN

Xưa Mỹ cút giờ Hoa Kỳ trở lại
Chuyện dối gian nghe nói mãi cũng nhàm
Kể từ khi Đảng cưỡng chiếm miền Nam
Chưa làm gì để vinh quang tổ quốc

Xưa đánh Mỹ vì kẻ thù dân tộc
Mỹ ác nhân chuyên giết chóc nhân dân
Mỹ tàn nhẫn người da trắng vô tâm
Là đế quốc chỉ nhằm đi xâm chiếm

Nghiêng về Mỹ Đảng sẽ gặp nguy hiểm
Thà theo Tàu dẫu nước biến cũng cam
Miễn làm sao cho đảng được vinh quang
Cái vinh quang xếp hàng làm thái thú

Giờ này đây đảng xóa đi quá khứ
Cựu thù xưa nay thành chữ anh em
Kể cũng ngộ đảng đổi trắng thay đen
Đánh Mỹ cút giờ đành hèn cúi lạy

Lịch sử kia còn rõ ràng trang giấy
Cứ mở mồm như cái máy phát thanh
Gặp anh hùng ba đế quốc cũng đành
Nhật, Pháp, Mỹ tan tành mộng bá chủ

Xưa đánh Mỹ đảng bày ra đủ thứ
Gây oán thù từ trang sách giáo khoa
Dạy trẻ thơ bài chém giết mù lòa
Rồi tráo trở thèm Dollar của Mỹ

Nhưng bây giờ Đã nâng cao dân trí
Qua mạng lưới có hằng tỉ thông tin
Họ đọc xong hẳn nhiên có mắt nhìn
Biết rõ đảng thứ “mẹ mìn” tráo trở”

Peter Lý

Post Reply