HỘI ANH EM DÂN CHỦ

Post Reply
Đồng Văn

HỘI ANH EM DÂN CHỦ

Post by Đồng Văn » Sat Apr 07, 2018 7:44 pm

TƯỜNG TRÌNH PHIÊN TÒA SƠ THẨM


Hội anh em dân chủ
Tất cả sáu thành viên
Đã ra tòa lãnh đủ
Sáu sáu năm thật phiền

Ngay ở giữa tòa án
Nhiều người đã hô vang
Đả đảo đảng cộng sản
Luật pháp chẳng công bằng

Dù phiên tòa xét xử
Thông báo là công khai
Nhưng thân nhân tham dự
Đành phải đứng ở ngoài

Mười người đã bị bắt
Khi đang đi trên đường
Bọn công an quá quắt
Mặc thường phục tăng cường

Phiên tòa nhiều thu hút
Những ai còn quan tâm
Trong nước lẫn ngoại quốc
Vì nghi phạm có tầm

Nguyễn Văn Đài nhiều nhất
Lãnh án mười lăm năm
Người lãnh án kế tiếp
Mục Sư Nguyễn Trung Tôn

Ký Giả Trương Minh Đức
Mười hai năm tù giam
Nhiều hơn Nguyễn Bắc Truyển
Chỉ có mười một năm

Lê Thu Hà lãnh án
chỉ có chín năm thôi
Thêm hai năm quản chế
Thế cũng đủ hết đời

Thấp nhất Nguyễn Văn Trội
Với bảy năm tù giam
Bỗng có tiếng la lối
Đả đảo tòa bất công

Peter Lý

Post Reply