CHUYỆN TÌNH ĐÔI DÉP

Post Reply
PhamThienThanh
Posts: 64
Joined: Thu Jan 11, 2018 8:15 pm

CHUYỆN TÌNH ĐÔI DÉP

Post by PhamThienThanh » Sun Aug 05, 2018 10:43 am

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu sao chẳng nỡ rời xa
Hai chiếc dép gặp nhau tự thuở nào
Mà sao trọn tình vẹn nghĩa bên nhau
Bài thơ đầu tiên em hát mãi về sau
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Hai chiếc dép thủy chung cùng song hành
Những nẻo đường sỏi đá chông chênh
Dù gian khổ dù ngược xuôi giữa dòng đời
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Nếu ngày nào đó tình cờ một chiếc dép bị mất đi
Mọi thay thế dù nhìn rất giống nhưng là khập khễnh
Nếu một ngày nào đó tình cờ một chiếc dép bị mất đôi
Mọi thay thế người đời sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như ta lúc vắng nhau bước chân đi đi mà nghiêng ngả
Dẫu bên ta có người thay thế
Mà trongta nỗi nhớ cứ bâng khuâng
Mà trong ta nỗi nhớ cứ chênh vênh
Mà trong ta nỗi nhớ cứ chênh vênh

Post Reply