Page 1 of 1

BUỒN NÀO NHƯ LÁ BAY

Posted: Fri Oct 05, 2018 9:14 am
by PhamThienThanh

Re: BUỒN NÀO NHƯ LÁ BAY

Posted: Fri Oct 05, 2018 9:27 am
by PhamThienThanh
Image
Bài Hát MùaThu Quên

Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm guitar anh ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi cái thưở chúng mình yêu?

Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
Có tê mê hương thoảng giữa môi mình
Thuở biêng biếc vòm cao đầy chim hót
Có nghe chăng muôn lá đổ xung quanh

Thuở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
Anh như mây thất lạc cuống lên tìm
Đâu ai nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm thủy tiên em

Biết không thể níu mùa thu ở lại
Bài hát xưa người đã vội quên rồi
Khi em đến tìm anh em có thấy
Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi

Nhưng anh chắc mùa thu không nói dối
Chiều công viên ngàn đợt lá rơi vàng
Em có đến tìm em trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chớp mảnh vỡ thời gian.

Trương Nam Hương

Re: BUỒN NÀO NHƯ LÁ BAY

Posted: Fri Oct 05, 2018 9:51 am
by PhamThienThanh

Image

Re: BUỒN NÀO NHƯ LÁ BAY

Posted: Tue Oct 09, 2018 9:12 am
by PhamThienThanh