Bà Quả Phụ Nguyễn Ngọc Quỳnh

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 56
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Bà Quả Phụ Nguyễn Ngọc Quỳnh

Post by Oanh19 » Thu Oct 25, 2018 6:52 am

Image

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Image
Hội Ái Hữu HQ Cửu Long
Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

BÀ QUẢ PHỤ: NGUYỄN NGỌC QUỲNH
KHUÊ DANH: LƯU THỊ KIM DUNG
PHÁP DANH: DIỆU HOA
PHU NHÂN CỦA CỐ HQ ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC QUỲNH
ĐÃ MỆNH CHUNG NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2018
TẠI Thành Phố LAS VEGAS, NEVADA
HƯỞNG THỌ 80 TUỔI
CHÚNG TÔI XIN THÀNH THÂT CHIA BUỒN CÙNG CHÁU NGUYỄN HẢI BẰNG VÀ TANG QUYẾN
Nguyện cầu Đức Đại Từ Phụ A DI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn Hương Linh Bà
LƯU THỊ KIM DUNG
PHÁP DANH DIỆU HOA
được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

Hội Ái Hữu HQ Cửu Long


User avatar
Oanh19
Posts: 56
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: Bà Quả Phụ Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thư Cảm Tạ.

Post by Oanh19 » Mon Nov 12, 2018 3:21 pm

Thưa Quý Thân Bằng, Quyến Thuộc,

Chúng Con xin chân thành cảm tạ toàn thể quý vị đã phân ưu với nhiều hình thức khác nhau cho Tang Lễ Mẹ Chúng Con, Bà Lưu Thị Kim Dung. Tấm thân tình của quý vị là niềm an ủi lớn lao cho Đại Gia Đình Họ Lưu nói chung, và cho Chúng Con nói riêng.

Xin nhờ Chị Mai Phương chuyển lời Cảm Tạ đến gia đình Trưng Vương.
Xin nhờ Chú Long chuyển lời Cảm Tạ đến quý vị trong gia đình Hải Quân.

Đa Tạ,
Nguyễn Hải Bằng
Nguyễn Ngọc Tâm Bảo
Nguyễn Ngọc Phương Hạnh
Nguyễn Chính Duy


Image

Post Reply