Bà Mai Thị Tường Vi phu nhân của Nt Nguyễn Văn Hồng K14/SQHQ

Post Reply
langhq17
Posts: 34
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Bà Mai Thị Tường Vi phu nhân của Nt Nguyễn Văn Hồng K14/SQHQ

Post by langhq17 » Sun Jun 09, 2019 3:18 pm

ImageImage
Hội Ái Hữu HQ Cửu Long
Vô cùng xúc động nhận được tin buồn
Bà MAI THỊ TƯỜNG VI
Pháp Danh: NGUYÊN DIỆU
Phu nhân của NT NGUYỄN VĂN HỒNG K14 SQHQ
Đã mệnh chung ngày 06 Tháng 06 Năm 2019
Tại: Garden Grove, California
Hưởng thọ 71 tuổi
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng NT NGUYỄN VĂN HỒNG và Tang Quyến
Nguyện cầu Đức Đại Từ Phụ A DI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn Hương Linh Bà
MAI THỊ TƯỜNG VI
Pháp Danh: NGUYÊN DIỆU
được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội Ái Hữu HQ Cửu Long

Post Reply