Tin Buồn HQ Thiếu Úy Vũ Khắc Tiến K25 Đệ Tam Dương Cưu

Post Reply
langhq17
Posts: 45
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Thiếu Úy Vũ Khắc Tiến K25 Đệ Tam Dương Cưu

Post by langhq17 » Sun Feb 02, 2020 12:26 am

Vũ Khắc Tiến K25.jpg
Vũ Khắc Tiến K25.jpg (96.49 KiB) Viewed 1883 times
PHÂN ƯU
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến
Tang Quyến và đại gia đình Khóa 25 Đệ Tam Dương Cưu
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Dominico Vũ Khắc Tiến về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply