Tin Buồn HQ Trung Tá Mai Mộng Liễn, K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post Reply
langhq17
Posts: 38
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Tá Mai Mộng Liễn, K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post by langhq17 » Sun Mar 22, 2020 1:03 am

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Mai Mộng Liễn.jpg
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Mai Mộng Liễn.jpg (218.22 KiB) Viewed 926 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ đại gia đình K8 Đệ Nhất Hổ Cáp:
HQ Trung Tá Mai Mộng Liễn, Khóa 8 Đệ Nhất Hổ Cáp, SQHQ/NT
Vừa qua đời ngày 20 tháng 03 năm 2020 tại Huế, Việt Nam
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Hổ Cáp.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Tá Mai Mộng Liễn,
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply