Tin Buồn HQ Trung Tá Bùi Trọng Kim K9 Đệ Nhất Nhân Mã

Post Reply
langhq17
Posts: 47
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Tá Bùi Trọng Kim K9 Đệ Nhất Nhân Mã

Post by langhq17 » Sun May 17, 2020 12:29 am

Kim.jpg
Kim.jpg (224.1 KiB) Viewed 1890 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:
HQ Trung Tá Bùi Trọng Kim, Khóa 9 Đệ Nhất Nhân Mã, SQHQ/NT
Nguyên Hạm Trưởng Yễm Trợ Hạm HQ800
Vừa qua đời ngày 12 tháng 05 năm 2020 tại Tamarac, Florida USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính Chia Buồn đến Tang Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Nhân Mã.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Tá Bùi Trọng Kim,
Pháp Danh: Hải An
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply