Tin Buồn, HQ Thiếu Tá Nguyễn Đình Ấp, K12 Đệ Nhất Song Ngư

Post Reply
langhq17
Posts: 45
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn, HQ Thiếu Tá Nguyễn Đình Ấp, K12 Đệ Nhất Song Ngư

Post by langhq17 » Wed Jun 24, 2020 2:23 pm

CP-Ấp K12.jpg
CP-Ấp K12.jpg (248.86 KiB) Viewed 1274 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ đại gia đình K12 Đệ Nhất Song Ngư:
HQ Thiếu Tá Nguyễn Đình Ấp, Khóa 12 Đệ Nhất Song Ngư, SQHQ/NT
Vừa qua đời ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại Pinallas Park, Florida USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Tang Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Song Ngư.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Thiếu Tá Nguyễn Đình Ấp
Sớm tiêu diêu nơi cỏi Vĩnh Hằng
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply