Tin Buồn HQ Trung Úy Nguyễn Văn Hưu K23 Đệ Nhị Bảo Bình

Post Reply
langhq17
Posts: 43
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Úy Nguyễn Văn Hưu K23 Đệ Nhị Bảo Bình

Post by langhq17 » Tue Sep 15, 2020 12:59 pm

10822759-CP14-Ong-NGUYEN-VAN-HUU (1).jpg
10822759-CP14-Ong-NGUYEN-VAN-HUU (1).jpg (250.73 KiB) Viewed 448 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:
HQ Trung Úy Nguyễn Văn Hưu, Pháp Danh: Phổ Tịch, Khóa 23 Đệ Nhị Bảo Bình, SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 13 tháng 09 năm 2020 tại Mission Hills, California, USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Tang Quyến và đại gia đình Đệ Nhị Bảo Bình.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Úy Nguyễn Văn Hưu, Pháp Danh: Phổ Tịch
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply