OCS LÊ ĐÌNH ĐĂNG

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Đồng Văn
Posts: 97
Joined: Tue Jan 09, 2018 3:40 pm

OCS LÊ ĐÌNH ĐĂNG

Post by Đồng Văn » Thu May 03, 2018 6:39 am

Image
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Image


Trước hết thay mặt H/AH/HQ Cửu Long thành kính chia buồn đến chị Đăng và gia quyến cùng đại gia đình HQ OCS, nguyện xin hương linh Phổ Minh An sớm tiêu diêu nơi miền cực lac.
Sau cùng kính mong quý NT và quý CH cùng tháp tùng với H/AH/HQ Cửu Long đến chia buồn với gia đình HQ Trung Úy Lê Đình Đăng và đại gia đình OCS tại đĩa chỉ trên vào ngày thứ Sáu lúc 5:00 chiều.
Mọi chi tiết xin liên lạc Vũ Đình Thọ: (562)895-2637
Trân trọng
Phạm Lăng

User avatar
Đồng Văn
Posts: 97
Joined: Tue Jan 09, 2018 3:40 pm

Re: OCS LÊ ĐÌNH ĐĂNG

Post by Đồng Văn » Thu May 03, 2018 2:22 pm

ĐẠI ĐỘI 43 C TÂN SVSQ/HQ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Image

Post Reply