PHÂN ƯU

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Đồng Văn
Posts: 97
Joined: Tue Jan 09, 2018 3:40 pm

PHÂN ƯU

Post by Đồng Văn » Tue Jan 09, 2018 5:57 pm

Image

PHÂN ƯU

Image

HỘI ÁI HỮU CỬU LONG NHẬN TIN BUỒN :

CỤ BÀ ANGNES TRẦN THỊ NỮ
THÂN MẪU HQ LÝ ANH VINH CỰU THỦ QUỸ HAH/HQ/CL NHIỆM KỲ 2007 2011
VỪA TỪ TRẦN NGÀY 28-12-2017
HƯỞNG THỌ 92 TUỔI
CHÚNG TÔI THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG ANH CHỊ LÝ ANH VINH VÀ TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU CHÚA GIESU THƯƠNG XÓT SỚM ĐÓN NHẬN LINH HỒN ANGNES VỀ VỚI NGƯỜI

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LÒNG

Post Reply