Ước mong tìm lại được cấp chỉ huy .

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
der451b
Posts: 2
Joined: Sat Jan 13, 2018 8:39 pm

Ước mong tìm lại được cấp chỉ huy .

Post by der451b » Sat Jul 28, 2018 11:08 am

Cựu Nhân viên Thám Xuất KTH Trần Hưng Đạo HQ1Tr/Sĩ 1 TX Nguyễn Công An rất mong muốn tìm lại được cựu Hạm Phó Khu Trục Hạm Trần Hưng Đạo HQ1 ,HQ Trung Tá Lê Phước Thiệt.
Mất tin tức kể từ ngày ra khơi lần cuối 30/4/1975. Xin Quý Niên Trưởng và các chiến hữu HQ VN/CH nào có tin tức gì về HQ Trung Tá Lê Phước Thiệt xin vui lòng email về ancongnguyen44@yahoo.com
Rất thành thật đa tạ.
Tr/S 1 TX Nguyễn Công An.

Post Reply