Tìm HQ Trung Tá Nông Quang Lạng.

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 56
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Tìm HQ Trung Tá Nông Quang Lạng.

Post by Oanh19 » Fri Aug 03, 2018 5:43 pm

Ông Lợi Nguyễn muốn tìm tin tức HQ Trung Tá Nông Quang Lạng, Chỉ Huy Trưởng Khu 2 Duyên Hải, khoảng 90 tuổi.

Nếu vị nào biết xin gởi email về cho ông Lợi Nguyễn địa chỉ:

loindnguyen@yahoo.com

Đa tạ.

Post Reply