Page 1 of 1

Đệ Nhị Bắc Giải K16 Nguyễn Đình Sài

Posted: Sat May 25, 2019 12:04 pm
by langhq17
ImageImage
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến
Tang Quyến và đại gia đình Khóa 16 Đệ Nhị Bắc Giải
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Phaolo Nguyễn Đình Sài về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Re: Đệ Nhị Bắc Giải K16 Nguyễn Đình Sài

Posted: Sat May 25, 2019 2:56 pm
by TruongVanSong
Dầu chứng kiến sức khỏe của anh suy sụp và buồn khi thấy anh không còn sinh hoạt hăng say như bản tính tự nhiên của anh ngày nào, nhưng sự ra đi của anh vẫn là một bất ngờ và mang lại cho tôi sự ngỡ ngàng đau xót. Cầu xin Thiên Chúa ban bình an cho linh hồn anh và an ủi toàn thể tang quyến cùng những ngươi anh đã luôn thương yêu.
Trương Văn Song

Re: Đệ Nhị Bắc Giải K16 Nguyễn Đình Sài

Posted: Mon May 27, 2019 7:19 pm
by TruongVanSong
Xin thông báo là Tang lễ của Đệ Nhị Bắc Giải K16 Nguyễn Đình Sài sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Ba, 28/5/2019 tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church) địa chỉ: 17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708. Đại diện Hội Ái Hữu HQ Cửu Long và một số các thân hữu, các khóa đàn anh và đàn em sẽ mặc quân phục đen, có mặt lúc 9:45 sáng để tiễn đưa anh ra đi trong chuyến hải hành cuối cùng.
Trương Văn Song