Page 1 of 1

Tin Buồn HQ Thiếu Úy Vũ Khắc Tiến K25 Đệ Tam Dương Cưu

Posted: Sun Feb 02, 2020 12:26 am
by langhq17
Vũ Khắc Tiến K25.jpg
Vũ Khắc Tiến K25.jpg (96.49 KiB) Viewed 1139 times
PHÂN ƯU
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến
Tang Quyến và đại gia đình Khóa 25 Đệ Tam Dương Cưu
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Dominico Vũ Khắc Tiến về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long