Page 1 of 1

Tin Buồn, HQ Thiếu Tá Phạm Văn Phấn, Khóa 13 Đệ Nhị Dương Cưu

Posted: Fri Jan 01, 2021 10:00 am
by Oanh19
Image
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ đại Gia Đình K13 Đệ Nhị Dương Cưu:
HQ Thiếu Tá Phạm Văn Phấn, Khóa 13 Đệ Nhị Dương Cưu, SQHQ/NT
Vừa qua đời ngày 27 tháng 12 năm 2020 tại Houston, Texas USA.
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Tang Quyến và đại gia đình Đệ Nhị Dương Cưu.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Thiếu Tá Phạm Văn Phấn
Sớm tiêu diêu miền cực lạc
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long