BÀ NGUYỄN THỊ GIẦU

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Đồng Văn
Posts: 97
Joined: Tue Jan 09, 2018 3:40 pm

BÀ NGUYỄN THỊ GIẦU

Post by Đồng Văn » Wed Feb 07, 2018 5:53 am

Image

Image
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG NHẬN TIN BUỒN :

BÀ : NGUYỄN THỊ GIẦU

PHÁP DANH DIỆU HẠNH

LÀ HIỀN THÊ CỦA HQ LÝ KIẾM LỶ

VỪA TỪ TRẦN :NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2018

( NHẰM NGÀY 17 THÁNG CHẠP NĂM ĐINH DẬU )

TẠI GARDEN GROVE CALIFORNIA USA

HƯỞNG THỌ 77 TUỔI

HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG

HQ LÝ KIẾM LỶ VÀ TANG QUYẾN

CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH BÀ NGUYỄN THỊ GIẦU SỚM SIÊU THOÁT

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG


User avatar
Oanh19
Posts: 56
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: BÀ NGUYỄN THỊ GIẦU

Post by Oanh19 » Sat Feb 10, 2018 2:55 pm

Tang Lễ Bà Nguyễn Thị Giàu
Hiền thê anh Lý Kiêm LỷImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Post Reply