PHÓ ĐÔ ĐỐC LÂM NGUƠN TÁNH

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Đồng Văn
Posts: 97
Joined: Tue Jan 09, 2018 3:40 pm

PHÓ ĐÔ ĐỐC LÂM NGUƠN TÁNH

Post by Đồng Văn » Tue Feb 13, 2018 12:10 pm

CÁO PHÓ


Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng quyến thuộc và thân hữu

Ông Francis Lâm Nguơn Tánh

Cựu Đề Đốc Tư-Lệnh Hải-Quân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà

được Chúa gọi về ngày Chúa Nhựt 11 tháng 2 năm 2018

tại Fredericksburg, Virginia, USA.

Hưởng Đại Thọ 90 tuổi.

Linh cửu được quàn tại Mullins & Thompson Funeral Home

1621 Jefferson Davis Highway, Fredericksburg, VA 22401- 540-373-5842CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Ngày Thứ Tư 14 tháng 2 năm 2018

11:00 AM – 1:00 PM: Phát tang và thăm viếng

6:00 PM – 8:00 PM: Nghi thức cầu nguyện với Knights of Columbus

8:00 PM – 9:00 PM: Lễ Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

Ngày Thứ Năm 15 tháng 2 năm 2018, 10:30 AM

Tang Lễ tại Thánh Đường

Saint Mary of the Immaculate Conception

1009 Stafford Avenue, Fredericksburg, VA. 22401Tang Gia Đồng Khấp Báo

Bà quả phụ Lâm Ngươn Tánh, khuê danh Nguyễn Ngọc Thủy

Trưởng nam: Lâm Nguơn Trọng, vợ và các con, VA.

Trưởng nữ: Lâm Nguơn Ánh-Tuyết, chồng và các con, CA.

Thứ nữ: Lâm Nguơn Ánh-Thu, chồng và các con, CA.

Thứ nữ: Mary Lâm Rodrigues, chồng và con, MS.

Thứ nữ: Virginia Lâm Abrams, chồng và con, NY.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Image

CHÚNG TÔI NHẬN TIN BUỒN :
PHÓ ĐÔ ĐỐC LÂM NGUƠN TÁNH

CỰU TƯ LỆNH HQVNCH

VỪA MỆNH CHUNG NGÀY 11-2-2018

TẠI NHÀ RIÊNG Ở FREDERICKSBURG VIRGINIA

HƯỞNG THỌ 90 TUỔI

HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG

BÀ QUẢ PHỤ LÂM NGUƠN TÁNH KHUÊ DANH NGUYỄN NGỌC THỦY

VÀ TANG QUYẾN

NGUYỆN CẦU LINH HỒN FRANCIS SỚM VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG

User avatar
Oanh19
Posts: 56
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: PHÓ ĐÔ ĐỐC LÂM NGUƠN TÁNH

Post by Oanh19 » Fri Feb 16, 2018 9:33 am

Nghi Lễ Phủ Cờ Cố Đề Đốc LâmNguơn Tánh Tư Lệnh Hải quân VNCH


TruongVanSong
Posts: 16
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Re: PHÓ ĐÔ ĐỐC LÂM NGUƠN TÁNH

Post by TruongVanSong » Wed Mar 14, 2018 5:04 pm

CHƯƠNG TRÌNH
Tưởng niệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cố Đô Đốc Francis Lâm Ngươn Tánh
Do Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL
Từ 3 giờ 30 thứ bảy ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại TT Công Giáo , GP Orange, CA
1- Nghi thức tưởng niệm ( có sự tham dự hội Hải Quân Cửu Long Nam California )
- Rước di ảnh Cố Đô Đốc đến vị trí hành lễ -( Thân nhân Cố Đô Đốc + 1 quân phục CTCT + 1 quân phục hải quân )
- Lễ rước Quốc Kỳ và quân kỳ TĐH/CTCT/ĐL
- Lễ chào Quốc Kỳ VNCH
- Phút mặc niệm
- Lễ tiễn Quốc Kỳ và Quân kỳ TĐH/CTCT/ĐL
- Tuyên đọc tiểu sử Cố Đô Đốc Francis Lâm Ngươn Tánh ( NT2 Đào Văn Luận 3 – 5 phút)
- THT/ TH/ Ái Hữu cựu SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL : chào mừng quan khách, thân bằng quyến thuộc của cố Đô Đốc, thân hữu , chiến hữu , đồng môn ( 3- 5 phút )
- Điếu văn dâng lên vong linh Cố Đô Đốc ( Hội N. California 5 – 10 phút Nt1 A Phát + H Vân đã nhận soạn)
- Tâm tình với Đô Đốc Nguyên Tư Lệnh Hải Quân QLVNCH ( Hội Hải Quân Cửu Long )
- Chia sẽ tâm tình với Cố Đô Đốc ( NT1 Nguyễn Hồng Vân3- 5 phút )
- Slide show sinh hoạt của Đô Đốc với Anh Em NT ( NT2 Huỳnh Trọng Thiệt 10 phút )

2- Thánh lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Cố Đô Đốc Francis Lâm Ngươn Tánh
- Chào đón LM chủ tế Thánh Lễ , LM Nguyễn Thái , Nguyên giám đốc TT Công Giáo
- Thánh lễ
- Lời chia sẽ của đại diện gia đình Cố Đô Đốc
- Lời cám ơn của ban tổ chức - kết thúc –giải khát - bánh ngọt


Post Reply