Page 1 of 1

Thư Mời Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi.

Posted: Mon Jan 07, 2019 9:28 am
by Oanh19
Image

Phóng sự HCL Mừng Xuân Kỷ Hợi.

Posted: Fri Mar 01, 2019 7:09 pm
by Oanh19
Phóng sự HCL Mừng Xuân Kỷ Hợi do phóng viên Phan Nhật Nam thực hiện


Phần 1

phpBB [video]


Phần 2

phpBB [video]Video Courtesy Of: Phóng viên Phan Đại Nam - Đài truyền hình SET

Phóng sự HCL Mừng Xuân Kỷ Hợi - Đầy đủ chi tiết.

Posted: Sun Mar 03, 2019 7:09 pm
by Oanh19
Phóng sự HCL Mừng Xuân Kỷ Hợi do phóng viên Phan Nhật Nam thực hiện

Với đầy đủ chi tiết không cắt xén


Phần 1 - Nghi lễ khai mạc

phpBB [video]


Phần 2 - Văn nghệ mừng xuân

phpBB [video]Video Courtesy Of: Phóng viên Phan Đại Nam - Đài truyền hình SET