Page 1 of 1

Hình ảnh ngày xưa.

Posted: Sun Jul 08, 2018 7:52 pm
by Oanh19
Hình ảnh nhận được từ anh Quốc. Anh Quốc viết:


"Một người bạn Mỹ từng phục vụ ở VN gởi cho tôi những tấm hình này. Nhờ anh chuyển đến anh em HQ xem có ai nhận ra không."


Image

Image

Image

Image

Image