Page 1 of 1

Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Posted: Mon Jan 22, 2018 8:14 am
by Oanh19
Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com

Re: Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Posted: Mon Jan 22, 2018 5:29 pm
by Ngoc18
Cám ơn Anh Oanh. Các hình ảnh thật tuyệt vời, ánh sáng đúng, góc cạnh đẹp. Yêu cầu Hội giữ Anh Oanh vào chức vụ Nhiếp Ảnh Viên vĩnh viễn cho Hội.

Re: Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Posted: Tue Jan 23, 2018 7:09 am
by Oanh19
Cám ơn n/t Ngọc có lời khuyến khích. Tiện đây tôi cũng chuyển đến diễn đàn một số hình ảnh lấy từ Facebook album của anh Raymond Addington, anh ấy nhờ tôi chia sẻ.
Source: https://www.facebook.com/raymond.addington.9


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Source: https://www.facebook.com/raymond.addington.9

Re: Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Posted: Fri Jan 26, 2018 10:14 am
by Oanh19
Phóng sự của SBTN phần 1Phóng sự của SBTN phần 2