Page 1 of 1

HQ 10 NhỰT TẢO DANCING

Posted: Thu Feb 08, 2018 6:24 pm
by Đồng Văn

Re: HQ 10 NhỰT TẢO DANCING

Posted: Mon Feb 12, 2018 1:26 pm
by quocpham
Thán phục nhiệt tình của Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu đã bỏ nhiều công sức hoàn thành Hộ Tống Hạm HQ-10 trước ngày diễn hành.

Phạm Tấn Quốc