TƯ LỆNH TRẦN VĂN CHƠN

Post Reply
Đồng Văn

TƯ LỆNH TRẦN VĂN CHƠN

Post by Đồng Văn » Fri May 10, 2019 4:12 pm

Image
Image
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG
NHÂN TIN BUỒN ĐỀ ĐỐC TRẦN VĂN CHƠN
CỰU TƯ LỆNH HQ-VNCH
TẠ THẾ NGÀY 2-5-2019
HƯỞNG ĐẠI THỌ 100 TUỔI
CHÚNG TÔI THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TOÀN THỂ CỰU CHIẾN SĨ HQ VÀ TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ĐỀ ĐỐC SỚM TIÊU DIÊU MIỀN LẠC CẢNH

HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

User avatar
Oanh19
Posts: 84
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: TƯ LỆNH TRẦN VĂN CHƠN

Post by Oanh19 » Thu May 23, 2019 3:35 pm


Hình Ảnh Tang Lễ Đề Đốc Trần Văn Chơn
Compiled from various sources


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Post Reply