Tin Buồn, HQ Thiếu Tá Phan Hữu Niệm, K12 Đệ Nhất Song Ngư

Post Reply
langhq17
Posts: 45
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn, HQ Thiếu Tá Phan Hữu Niệm, K12 Đệ Nhất Song Ngư

Post by langhq17 » Mon Nov 02, 2020 9:51 pm

Niệm K12-2.png
Niệm K12-2.png (173.12 KiB) Viewed 218 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ đại Gia Đình K12 Đệ Nhất Song Ngư:
HQ Thiếu Tá Phan Hữu Niệm, Khóa 12 Đệ Nhất Song Ngư, SQHQ/NT
Vừa qua đời ngày 31 tháng 10 năm 2020 tại Lorton, Virginia USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Tang Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Song Ngư.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Thiếu Tá Phan Hữu Niệm
Sớm về cõi An Lạc Vĩnh Hằng
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply