Cựu Hạm Trưởng Và Chuyện Chiếc Ghe Vượt Biển

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Cựu Hạm Trưởng Và Chuyện Chiếc Ghe Vượt Biển

Post by Oanh19 »

Xin giới thiệu với quý vị:

Cựu Hạm Trưởng Và Chuyện Chiếc Ghe Vượt Biển Bị Bắn Chìm Tại Cầu Chữ Y Sài Gòn - Câu Chuyện của Ông Hoàng Đình Báu | Lịch Sử Qua Chuyện Kể | VHMLịch Sử Qua Chuyện Kể là một trong những dự án của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt để lưu lại những câu chuyện trong ký ức, trực tiếp qua lời thuật chuyện của những người đã từng tham gia hay là nhân chứng trong các sự kiện lịch sử cận đại. Dự án này là một công trình nghiên cứu mục đích sưu tầm, lưu trữ và giải thích lịch sử người Việt tỵ nạn.

Những người Việt tỵ nạn sống sót cần có cơ hội trực tiếp chia sẻ cụ thể đầy cảm xúc về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, hoặc chứng kiến những biến cố lịch sử của dân tộc, trên con đường đi tìm tự do, cũng như là những khó khăn bước đầu định cư và lập nghiệp nơi xứ người. Đây là cơ hội để có thể thông cảm và hiểu biết lẫn nhau hơn giữa các thế hệ tỵ nạn; đồng thời cũng là tạo cho những thế hệ mai sau thấu hiểu, hãnh diện và nhớ ơn những hy sinh và can đảm của tiền nhân.

Nếu quý vị có những kỷ vật và câu chuyện muốn được chia sẻ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
➤ Email: info@vietnamesemuseum.org
➤ Phone: 714-846-8438 (714-VHM-VIET)
➤ Website: http://vietnamesemuseum.org
➤ Facebook: https://www.facebook.com/vietnamesemuseum/
Post Reply