Tin buồn Ông Nguyễn Hào Cường

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Tin buồn Ông Nguyễn Hào Cường

Post by Oanh19 »

Image

Phân Ưu

Chúng tôi nhận được tin buồn:
Ông Nguyễn Hào Cường
Cựu Trung Úy Hải Quân Cơ Khí-Khóa I ĐV

đã tạ thế vào ngày 27 tháng 12 năm 2022
tại Orange County,California - Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 91 Tuổi


Chúng tôi các cựu Chiến Hữu Hải Quân VNCH, thuộc Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến và Đại Gia Đình Khóa I Đoàn Viên-HQ/VNCH.
Nguyện cầu linh hồn của Ông Nguyễn Hào Cường sớm về an nghỉ nơi Nước Thiên Đàng.

Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Post Reply