Và Tôi Cũng Ye ^u Em :)

Post Reply
PhamThienThanh
Posts: 64
Joined: Thu Jan 11, 2018 8:15 pm

Và Tôi Cũng Ye ^u Em :)

Post by PhamThienThanh » Wed Jul 11, 2018 8:14 am

:P :P

Last edited by PhamThienThanh on Mon Jul 23, 2018 8:47 am, edited 3 times in total.

PhamThienThanh
Posts: 64
Joined: Thu Jan 11, 2018 8:15 pm

Re: _ LỜI YÊU THƯƠNG

Post by PhamThienThanh » Wed Jul 11, 2018 8:36 am

Last edited by PhamThienThanh on Thu Jul 12, 2018 7:51 am, edited 1 time in total.

PhamThienThanh
Posts: 64
Joined: Thu Jan 11, 2018 8:15 pm

Re: Minh Tuyết - Xóm Đêm & Hoàng Mỹ An - Những Bước Chân Âm Thầm

Post by PhamThienThanh » Wed Jul 11, 2018 9:04 am


Từng bước từng bước thầm
Hoa vòng rừng tuyết trắng
Rặng thông già lặng câm
Em yêu gì xa vắng?
Cho trời mây ướp buồn

Từng bước từng bước thầm
Mưa giữ mùa tháng năm
Tay đan sầu kỷ niệm
Gió rét về lạnh căm
Từng bước chân âm thầm...

Anh yêu tình nở muộn
Chiều tím màu mến thương
Mắt biếc sầu lắng đọng
Đèn thắp mờ bóng đêm

Từng bước từng bước thầm
Khi người yêu không đến
Tuổi xuân buồn lặng căm
Đi trong chiều mưa hoang
Đời biết ai thương mình .....

Post Reply