HQ Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hùng

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 56
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

HQ Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hùng

Post by Oanh19 » Tue Nov 13, 2018 2:15 pm

Kính thưa quý NT và quý CH,

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn từ đại gia đình Khóa 12/SQHQ/NT Đệ Nhất Song Ngư thông báo:
HQ Thiếu Tá Giuse Nguyễn Hữu Hùng vừa qua đời ngày 05 tháng 11 năm 2018 tại Garden Grove, CA
Linh cửu được quàn tại:
Our Lady of La Vang Church
288 S. Harbor Blvd
Santa Ana CA 92704

Trước hết thay mặt H/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Song Ngư.
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn Giuse về hưởng Tôn Nhan Thánh Người.
Sau cùng kính mong quý NT và quý CH cùng tháp tùng với H/AH/HQ Cửu Long đến chia buồn với gia đình HQ Thiếu Tá và đại gia đình Đệ Nhất Song Ngư tại địa chỉ trên vào lúc 13:00 trưa ngày thứ Sáu 16 tháng 11 năm 2018.
Đề nghị Quân Phục
Trân trọng
Phạm Lăng


Image

Post Reply