Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa.

Vận động tài chánh xây dựng Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 55
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa.

Post by Oanh19 » Sat Apr 13, 2019 4:49 pm

Kính mời quý vị vào website chính thức của ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa để theo dõi diễn tiến vận động

http://www.daituongniemhoangsa.org

Post Reply