HQ Trung Tá Huỳnh Duy Thiệp K7 Đệ Nhất Thiên Xứng

Post Reply
langhq17
Posts: 31
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

HQ Trung Tá Huỳnh Duy Thiệp K7 Đệ Nhất Thiên Xứng

Post by langhq17 » Wed Oct 16, 2019 1:01 pm

Image
Hội AH/HQ Cửu Long vừa nhận được tin buồn:
HQ Trung Tá Huỳnh Duy Thiệp Khóa 7 Đệ Nhất Thiên Xứng
Nguyên Giám Đốc Thương Cảng Đà Nẳng, VN
Sinh ngày 12 tháng 06 năm 1934 tại Long An, Việt Nam
Vừa qua đời ngày 30 tháng 09 năm 2019 tại Orlando, Florida Hoa Kỳ.
(Xin xem đính kèm Cáo Phó)
Hội AH/HQ Cửu Long Thành Kính Chia Buồn đến
Tang Quyến và đại gia đình Khóa 7 Đệ Nhất Thiên Xứng.
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận
linh hồn Trung Tá Huỳnh Duy Thiệp về hưởng Tôn Nhan Thánh Người.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ Cửu Long


Viết vội đôi giòng thành kính tiễn đưa anh Ba về cõi vĩnh hằng

VĨNH BIỆT ANH BA THIỆP

Hiện diện đây một số anh em
Cùng chia sẽ lòng tràn thương tiếc
Đây người con Cần Đước Long An
Đây anh Ba hiên ngang Huỳnh Duy Thiệp


Những chiến công hiển hách khôn cùng
Bao thành tích nói sao cho hết
Vào sông ra biển chả ngại ngùng
Với giặc cộng chưa từng thỏa hiệp

Tình huynh đệ với nghĩa chi binh
Những nâng đỡ cùng tình đoàn kết
Thấp thoáng nơi đây những bóng hình
Huỳnh Duy Thiệp người hùng hào kiệt

Xin đứng nghiêm chào tiễn anh đi
Đành gỡ giây con tàu vĩnh biệt
Không buồn nào bằng buồn chia ly
Cũng đành thôi dù đầy nuối tiếc

Mong một ngày tàu về bến xưa
Ngọn cờ vàng vẻ vang oanh liệt
Xin anh giúp làm đẹp ước mơ
Lính Hải quân đắp xây xứ Việt

Vĩnh biệt
Attachments
Cáo Phó HD Thiệp-1.jpg
Cáo Phó HD Thiệp-1.jpg (89.8 KiB) Viewed 147 times

Post Reply