Tin Buồn HQ Thiếu Tá Nguyễn Văn Tân K13 Đệ Nhị Dương Cưu

Post Reply
langhq17
Posts: 31
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Thiếu Tá Nguyễn Văn Tân K13 Đệ Nhị Dương Cưu

Post by langhq17 » Tue Dec 10, 2019 11:52 pm

Cáo Phó
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng
thân bằng quyến thuộc và quý bằng hữu xa gần
Ông, Cha , Anh và Chồng chúng tôi là:
Ông Nguyễn Văn Tân ( pháp danh Nhật Chí)
Cựu Hải Quân Thiếu Tá khóa 13 Sĩ quan Hải quân Nha Trang
Gia đình Đệ Nhị Dương Cưu
đã yên nghỉ ngày Thứ Bảy 07/12/2019 lúc 4g50 chiều tại Los Angeles
Hưởng thọ 81 truổi
Linh cửu được quàn tại nhà quàn
Rose Hills Albambra
550 E Main St , Alhambra, CA 91801
Chương trình Tang Lễ :
Giờ phát tang: Chủ Nhật ngày 15/12/2019, từ 12 giờ trưa đến 2g chiều
Giờ thăm viếng :Chủ Nhật ngày 15/12/2019 từ 2g chiều đến 7g tối
Ngày Thứ Hai : Từ 9g sáng đến 12 giờ trưa
Vợ: Nguyễn Thi Á Tiên
Trưởng Nam: Nguyễn Văn Tân Thái vợ cùng các con
Thứ Nam: Nguyễn Huy Tùng
Thứ Nữ: Nguyễn Bảo Trân cùng chồng và các con
Thứ Nam:Nguyễn Huy Tường
Thứ Nữ :Nguyễn Bảo Trâm
Thứ Nam :Nguyễn Jame
Tang Gia đồng kính báo


Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

HQ Thiếu Tá Nguyễn Văn Tân, Pháp Danh: Nhật Chí, Khóa 13 Đệ Nhị Dương Cưu SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 07 tháng 12 năm 2019 tại Los Angeles, USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhị Dương Cưu.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Thiếu Tá Nguyễn Văn Tân Pháp Danh: Nhật Chí
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply