30.4

Post Reply
Đồng Văn
Posts: 69
Joined: Tue Jun 01, 2021 4:57 pm

30.4

Post by Đồng Văn »

HẬN THÁNG TƯ ….

Tháng tư năm đó thảm ghê lơi
Cái kiến chạy quanh ở đáy nồi
Chạy tới chạy lui không lối thoát
Đoàn tàu lầm lũi đã ra khơi

Tháng tư năm đó hận bao nhiêu
Máu đổ thịt rơi pháo nổ đều
Người kéo xô người lo trốn chạy
Kinh thành tráng lệ bỗng tiêu điều

Thánh tư năm đó vợ xa chồng
Những chiếc khăn tang lệ chảy dòng
Kẻ ở người đi tình cách biệt
Đò xưa bến cũ bỏ dòng sông

Thánh tư năm đó lắm tang thương
Thà chết đạn bom giữa chiến trường
Hơn nhục lưu đày tù “cải tạo”
Sống mà thua chết thật tai ương

Tháng tư trọn kiếp thể nào quên
Chướng khí sương lam tỏa nỗi niềm
Bè bạn nhìn nhau đau xót lệ
Nhìn qua nắm mộ chúc bình yên


Tháng Tư thống hận nhắc cho nhau
Chớ vôi thay lòng quên nỗi đau
Bao nắm mộ hoang đừng bỏ cuộc
Oán hờn còn mãi đến ngàn sau

Tháng tư ngày đó chiếc thuyền nào
Đã chở ta vào chốn vực sâu
Hãy nhớ quay về bờ bãi cũ
Một ngày một kiếp vẫn cần nhau

Đồng Văn
Post Reply