Phân Ưu HQ/Trung Tá Giuse Trần Đức Cử

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 95
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Phân Ưu HQ/Trung Tá Giuse Trần Đức Cử

Post by Oanh19 »

ImagePhân Ưu


Chúng tôi nhận được tin buồn:

Cựu HQ/Trung Tá Giuse Trần Đức Cử
Khóa 9/SQHQ/Nha Trang- Đệ Nhất Nhân Mã
-Cựu Trưởng Phòng Điều Huấn BTL/HQ
-Cựu Chỉ Huy Trưởng Hải Đội 2 Duyên Phòng
-Cựu Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Kỳ Hòa HQ09
-Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long
-Phân Đà Chủ Bến Cũ Nam California

Đã tạ thế vào ngày 12 tháng 5 năm 2022
tại tư gia, Garden Grove, California-USA
Hưởng Thọ 83 Tuổi


Chúng tôi toàn thể các Chiến Hữu Hải Quân thuộc gia đình Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, miền Nam California, xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến và Đại Gia Đình Đệ Nhất Nhân Mã. Nguyện cầu cho linh hồn Giuse sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Đồng Văn
Posts: 78
Joined: Tue Jun 01, 2021 4:57 pm

Re: Phân Ưu HQ/Trung Tá Giuse Trần Đức Cử

Post by Đồng Văn »

ĐIẾU VĂN HQ/TRUNG TÁ TRẦN ĐỨC CỬ

Westminster đất chống cộng thành trì
Little Sài Gòn dân tị nạn thủ phủ

Xin kính chào toàn thể tang gia
Đại diện hội Cửu Long đoàn thủy thủ

Đến chia tay vị Trung Tá Hải Quân
Cùng tiễn biệt Commandent Trần Đức Cử

Thời sinh tiền đã huynh đệ chi binh
Giờ khuất bóng vẫn tình chiến hữu cũ

Nhiều thành tích của người kể mãi không xong
Lắm tốt lành của ông viết sao cho đủ

Từng là hạm trưởng chiến hạm Kỳ Hòa
Phân đà chủ Nam cali. Bến Cũ

Vì dân tộc quyết tranh đấu giành tự do
Bởi đất nước hằng kiên cường đòi dân chủ

Bạn cùng khóa đôi khi khác chìa
Tình đồng môn lề rách gìn giữ

Vì miếng cơm lắm lúc lạc bản thân
Bởi màu áo không quên câu danh dự

Mừng sinh nhật chén cậu chén cô
Vui hội đoàn ly anh ly chú

Sức khỏe tốt thân tựa thành đồng
Tửu lượng cao tọa đàm vững trụ

Nguyện xin Thiên Chúa phục sinh nhân từ
Cho Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Xin lần cuối được đứng nghiêm trang
Chào bái biệt Commandent Trần Đức Cử

Đồng Văn
Đồng Văn
Posts: 78
Joined: Tue Jun 01, 2021 4:57 pm

Re: Phân Ưu HQ/Trung Tá Giuse Trần Đức Cử

Post by Đồng Văn »

Image
Post Reply