Thư Mời Của Lực Lượng Cứu Quốc.

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Thư Mời Của Lực Lượng Cứu Quốc.

Post by Oanh19 »

Kính chuyển đến quý NT và quý CH, thư mời của Lực Lượng Cứu Quốc.

Tiệc gây quỷ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Paracel lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 20/5/18.
Trân trọng,
Phạm Lăng.


Image

Image
Post Reply