NGƯỜI LÃNH ĐẠO CS

Post Reply
Đồng Văn

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CS

Post by Đồng Văn »

NGƯỜI LÃNH ĐẠO VIỆT NAM

Các ông bà lãnh đạo ngộ ghê ta
Người xuống đường chống giặc là phản động
Kẻ đón tiếp xâm lăng lại coi trọng
Lắng nghe dân mà bóp họng biểu tình

Quốc hội bấm cho dự luật an ninh
Sợ nghe chửi muốn bịt mồm dân chúng
Nếu ở trên nghiêm minh làm cho đúng
Thì cớ sao lại ngại đụng mồm dân

Chẳng qua là muốn dân chúng phải câm
Để ông bà toàn quyền dâng đất nước
Hạn đến kỳ đã ký trong mật ước (1990)
Phải giao ra giả thuê đất từng phần

Đã xưa rồi chuyện tráo trở ngu dân
Lùi một kỳ hay là lùi sáu tháng
Thì đất ấy trước sau gì cũng bán
Như không gian cắt mạng giữ an toàn

Cả thế giới văn minh họ hân hoan
Cùng liên đới bắt tay làm văn hóa
Sao xã hội Việt Nam lại chặt phá
Sống âm thầm thời đồ đá như xưa

Không cần hay chuyện báo tố gió mưa
Chuyện kinh tế thay mùa nền chứng khoán
Bởi vì thế giới đầu tư vội bán
Khiến thị trường phá sản mười tỷ đô

Chuyện ngộ nữa là cả bọn hàm hồ
Mất bình tĩnh chứng tỏ đồ gian dối
Bọn ăn cướp bắt tận tay vẫn chối
Hỡi nhân dân đừng tha tội phen này

ĐỒNG VĂN
Post Reply