Video lễ phủ cờ Đại Tá HQ Hoa Kỳ.

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Video lễ phủ cờ Đại Tá HQ Hoa Kỳ.

Post by Oanh19 »

Tang lễ Đại Tá HQ HK tại nghĩa trang quốc gia Arlington với nghi thức phủ cờ.
Video không thu các chi tiết về gia đình vì lý do riêng tư của gia đình.

phpBB [video]


Source: www.AttleePhotography.com
Post Reply