Video Ngày Hoàng Sa & Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Video Ngày Hoàng Sa & Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Post by Oanh19 »

Toàn bộ video Ngày Hoàng Sa và Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa 19/1/2020
(Thời lượng 1 giờ 7 phút)
phpBB [video]
Post Reply